Webinar om Eagle och Spider!

När kunden kan följa alla sina företag från en vy ger det möjlighet att
fatta snabba beslut och få kontroll över vad som har gjorts i vilket företag.

Anmäl dig till vårt webinar den 30 november

Vi kan alla förstå en frustrerad slutkund som måste lägga onödigt mycket tid på att utföra vardagliga sysslor om de har många företag i Business Central. Det är inte smidigt. Kunden behöver logga in och ut, hitta rätt sida, utföra uppgiften och sedan göra samma sak i varje företag igen. Det repetitiva arbetet är både tidskrävande och kostsamt. Det kunden efterfrågar är en möjlighet att utföra arbetsuppgifter i flera företag samtidigt för ett effektivare arbete

Tillsammans möjliggör Eagle och Spider ett centraliserat arbetssätt som frigör tid till annat än administration.


Eagle – En samlad vy för full kontroll och snabba beslut
Spider – Synkroniserad masterdata över flera bolag


Datum och Tid

Onsdag den 30 november
15:00-15:45
Länk till Teams skickas vid anmälan